Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına bursiyer gönderilmektedir. Yurt dışı lisansüstü eğitim bursluluk programına ilişkin danışma hizmetini Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.

07 Ağ 2019