Koronavirüs (COVİD -19) Hakkında Alınacak Tedbirler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Koronavirüs (COVİD -19) Hakkında Alınacak Tedbirler

12 03 2020

Üniversitemizin Değerli Mensupları,  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Koronavirüs (COVİD-19)" hakkındaki, 06 Mart 2020 tarihli duyurusu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 11.03.2020 tarih ve 05/34 sayılı kararı uyarınca Üniversitemizde alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar:

Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri, seyahat zaruri ise; 

-İlgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ( https://www.seyahatsagligi.gov.tr ), 

-Seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri,

 -Üniversitemiz personelinin, bu günden itibaren yurtdışı adresli her türlü izin talebi için (yıllık, mazeret v.b.) mücbir sebep olmadıkça onay verilmemesi, mücbir sebep gösterilmesi halinde yurtdışı çıkış yapmak isteyen personelin bu tür izinlerini mevzuat gereği alınacak izinlerin yanı sıra Rektörlük Makamından da izin alınması,

- Yurtdışında olup yurda dönen personelin yurda giriş tarihinin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi ve 12 Mart 2020 tarihinden itibaren yurda dönenlerin evinde istirahat etmek üzere 15 (onbeş) gün idari izinli sayılmaları ve bu süre zarfında ev içi karantina kurallarına uyularak evden çıkılmaması,

- Tüm personelin; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetler açısından duyarlı olmaları ve bu şikayetlerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri,

- Yurtdışında olup yurda dönen tüm öğrencilerin yurda giriş tarihinin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve 12 Mart 2020 tarihinden itibaren yurda dönenlerin istirahat etmek üzere 15 (onbeş) gün mazeret izinli sayılmaları (devamsızlığa sayılmaması) ve bu süre zarfında karantina kurallarına uyulması,

 -Seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurtdışında bulunuyorlarsa ilgili yurt dışı temsilciliğine bilgi vermeleri,

 b) Üniversitemizde yapılacak ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, salon toplantıları:

Üniversitemizde yapılacak olan toplantılarla ilgili olarak salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması,

-Üniversitemiz salonlarında yapılacak tüm toplantıların (öğrenci kulüp etkinlikleri de dahil) iptali,

 c)  Birimlerde ve yerleşkelerde hijyen konusunda alınacak tedbirler:

Üniversitemiz birimlerinde ve yerleşkelerinde temizliğe azami ölçüde dikkat edilmesi, özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılması ve bilgilendirme broşürlerinin  paylaşılmasının sağlanması,

 Önemle duyurulur.

ALKU

Üniversitemizden

Kestel Mahallesi, Üniversite Caddesi, No:80 PK: 07425 Alanya / Antalya/TÜRKİYE

+90 242 510 60 60

+90 242 510 60 09

alku@alanya.edu.tr