KUM TUTUCU T-MAHMUZ PROJESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

KUM TUTUCU T-MAHMUZ PROJESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

12 02 2020

Kum Tutucu T-Mahmuz Projesi ile ilgili basında yer alan iddialara binaen Üniversitemiz tarafından açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur.

 

             Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 24.07.2019 tarihli ve E.18261 sayılı yazısı ile Üniversitemiz görev yapmakta olan ve isimleri belirtilen iki öğretim üyesinin ilçemizde yer alan Keykubat Plajı’nda meydana gelen kıyı erozyonu nedenlerinin araştırılması ile ilgili "Antalya İli Alanya İlçesi Keykubat Plajı Kıyı Erozyonunun Nedenlerinin Araştırılması, Önlem Planlarının ve Alternatiflerinin İncelenerek Kavramsal Tasarım Projesini" hazırlamak üzere görevlendirilmeleri talep edilmişti.

 

             Öğretim üyelerimizin bu minvalde yapılacak görevlendirme işlemlerinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceğinden ilgili Fakültenin ilgili Bölümünün yapmış olduğu ücret belirlemesine istinaden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülmüştür. 

 

             Bu tür projelerde görevlendirmeleri yapılan akademik personellerin yapmış olduğu faaliyetler, akademik personellerin bilgi ve becerileri ile yapacakları çalışmalar olmakla birlikte anılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Rektörlüğümüzün imkanlarını kullanmalarına müsaade edilmektedir.

 

             Alanya Belediyesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Rektörlüğümüzce de görevlendirilmesi uygun görülen akademik personellerimizin hazırlamış olduğu rapor, ilgili öğretim elemanlarımızın akademik inceleme ve çalışmaları neticesinde hazırlanmıştır.

 

             Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin söz konusu projede herhangi bir ortaklığı ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır. Hazırlanan söz konusu rapor üzerinde Rektörlüğümüz hak sahibi olmadığından gerçekleşen tartışmaların tarafı olmadığımızın bilinmesi gerekmektedir.

 

             Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALKU

Üniversitemizden

Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No:80 Alanya Antalya/TÜRKİYE

+90 242 510 60 60

+90 242 510 60 09

alku@alanya.edu.tr